Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

Pensioen in eigen beheer afgeschaft &boon

Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli 2016 bekend gemaakt hoe hij de huidige knelpunten met betrekking tot pensioen in eigen beheer wilt oplossen. U leest de kamerbrief hier.

Geachte relatie,
Staatssecretaris Wiebes heeft op vrijdag 1 juli 2016 bekend gemaakt hoe hij de huidige knelpunten met betrekking tot pensioen in eigen beheer wil oplossen. U leest de kamerbrief hier.
 
Twee oplossingsrichtingen
Wiebes zegt toe om op Prinsjesdag met een wetsvoorstel te komen waarin hij de DGA twee mogelijkheden biedt:
1. Afkopen
De fiscale waarde van het pensioen op de balans wordt in één keer uitgekeerd. Hierover dient belasting te worden betaald. De fiscale waarde van het pensioen wordt verlaagd: bij afkoop in 2017 met 34,5%, bij afkoop in 2018 met 25% en bij afkoop in 2019 met 19,5%, zodat de DGA minder belasting hoeft te betalen.
2. Spaarvariant
De DGA's die de pensioenvoorziening niet kunnen of willen afkopen kunnen het pensioen in eigen beheer voortzetten als spaarvariant. De belastingheffing vindt dan plaats als het pensioen eenmaal wordt uitgekeerd.
Bij beide varianten valt het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde weg. Over dit verschil hoeft de DGA géén belasting te betalen.
Hoe nu verder?
Staatssecretaris Wiebes streeft ernaar om de wetgeving per 1 januari 2017 in te laten gaan. Zodra de wet is aangenomen, leggen wij u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Wij verwachten dat rond Prinsjesdag hier meer duidelijkheid over is. Boon zal dan in samenwerking met PensioenBureau Midden Nederland u persoonlijk begeleiden bij het maken van uw keuze.
Met vriendelijke groet,
Boon Accountants Belastingadviseurs

Twee oplossingsrichtingen
Wiebes zegt toe om op Prinsjesdag met een wetsvoorstel te komen waarin hij de DGA twee mogelijkheden biedt:

1. Afkopen
De fiscale waarde van het pensioen op de balans wordt in één keer uitgekeerd. Hierover dient belasting te worden betaald. De fiscale waarde van het pensioen wordt verlaagd: bij afkoop in 2017 met 34,5%, bij afkoop in 2018 met 25% en bij afkoop in 2019 met 19,5%, zodat de DGA minder belasting hoeft te betalen.

2. Spaarvariant
De DGA's die de pensioenvoorziening niet kunnen of willen afkopen kunnen het pensioen in eigen beheer voortzetten als spaarvariant. De belastingheffing vindt dan plaats als het pensioen eenmaal wordt uitgekeerd.

Bij beide varianten valt het verschil tussen de commerciële waarde en de fiscale waarde weg. Over dit verschil hoeft de DGA géén belasting te betalen.

Hoe nu verder?
Staatssecretaris Wiebes streeft ernaar om de wetgeving per 1 januari 2017 in te laten gaan. Zodra de wet is aangenomen, leggen wij u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Wij verwachten dat rond Prinsjesdag hier meer duidelijkheid over is. Boon zal dan in samenwerking met PensioenBureau Midden Nederland u persoonlijk begeleiden bij het maken van uw keuze.

Twitter Facebook


Vrijstelling overdrachtsbelasting bij opvolging familiebedrijf
Heeft u een familie-bv die voor een groot deel uit onroerend goed bestaat, dan kan de BOR ook worden toegepast voor de overdrachtsbelasting.lees verder>

Is uw echtgenoot of partner in het bedrijf sociaal verzekerd?
Als uw echtgenoot of levenspartner meewerkt in uw bedrijf, is het de vraag of hij of zij verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Hierover is onlangs een belangrijke uitspraak verschenen.lees verder>

Schenk een ton belastingvrij
Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. De verruiming is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000, het kunnen spreiden van de schenkingsvrijstelling over drie jaren en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden tussen ouder en kind.lees verder>

Inhaalindexatie pensioen toegestaan
Veel pensioenen worden op dit moment niet of niet volledig geïndexeerd. De financiële positie van veel pensioenfondsen laat een (volledige) indexatie op dit moment niet toe. Het is echter mogelijk om op een later moment de indexaties alsnog in te halen. De Belastingdienst geeft aan welke voorwaarden daarbij gelden.lees verder>

Controleer uw sectoraansluiting!
De Belastingdienst controleert sinds kort extra of werkgevers wel de juiste sectorcode toepassen. Het kan voorkomen dat een werkgever een andere sector aangeeft dan de bij de Belastingdienst geregistreerde sector. Gebruikt u de juiste sectoraansluiting?lees verder>

Kan ik ook achteraf een urenstaat opstellen?
Als u als IB-ondernemer een aantal fiscale voordelen wilt benutten die alleen voor ondernemers bedoeld zijn, moet u ten minste 1.225 uren in uw bedrijf werken. Die uren moet u wel goed bijhouden. Want achteraf een urenstaat opmaken, leidt vaak tot onduidelijkheid waardoor u misschien de fiscale voordelen misloopt.lees verder>

Bezoek klant tijdens vakantie: zakelijk of privé?
Voor de auto van de zaak waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer per jaar privé wordt gereden, geldt geen bijtelling. Wat zakelijk lijkt, kan door de rechter echter soms toch als privé gekwalificeerd worden. lees verder>

Advieswijzer Kantoor aan huis 2016
Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde.lees verder>

Wie betaalt de zuiveringsheffing?
Kan voor het bedrijfsgedeelte van een woon-/bedrijfspand een aparte zuiveringsheffing worden opgelegd en zo ja, waarvan is dit afhankelijk? Hierover is een interessante rechterlijke uitspraak gedaan.lees verder>

Advieswijzer Ondernemen over de grens in 2016
Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten en wilt u net als vele andere mkb-ondernemers internationaal gaan? Dan adviseren wij u dit goed voor te bereiden. Met een goede voorbereiding en de juiste partners bespaart u tijd, geld en energie. U kunt hierdoor kansen grijpen en valkuilen omzeilen. Kortom, beter ondernemen. De eerste stap naar internationaal succes is gezet.lees verder>

Eenvoudige factuur voor lage bedragen
Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in aftrek kunnen brengen. Zorg daarom dat uw facturen voldoen aan de factuurvereisten. Daarbij is het handig om te weten dat voor facturen niet hoger dan € 100 (inclusief btw) een eenvoudige factuur kan worden uitgereikt.lees verder>

Slim omgaan met gouden handdruk
Een gouden handdruk kunt u ineens of gefaseerd afkopen, maar ook periodiek laten uitkeren. Sinds 2014 worden beide opties weliswaar fiscaal belast, maar hiermee kunt u slim omgaan.lees verder>

Vakantieauto van de zaak? Voorkom teleurstellingen
Uw werknemers rijden in een compacte auto van de zaak. U heeft afgesproken dat voor vakantieperioden uw werknemers gebruik kunnen maken van een ruimere auto. Zo houdt u de kosten in de hand. Zorg echter dat u het goed regelt en laat de bijtelling geen roet in het eten gooien.lees verder>

De voordelen van meer bv’s
Heeft u één bv dan is alles hierin ondergebracht. Naast uw daadwerkelijke onderneming (uw bedrijfsactiviteiten) zijn dus ook een eventueel bedrijfspand, pensioen in eigen beheer en overtollige liquiditeiten onderdeel van de bv. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Veel dga’s kiezen dan ook voor meer bv’s in een holdingstructuur.lees verder>

Bijtelling als auto niet mee naar huis gaat
Een werknemer rijdt tijdens werktijd in een personenauto van de zaak. Buiten werktijd staat deze personenauto geparkeerd op het parkeerterrein bij het bedrijfspand van de werkgever. De werknemer maakt dan ook alleen tijdens werktijd gebruik van deze auto. De werknemer heeft geen ‘verklaring geen privégebruik auto’ en beschikt ook niet over een rittenregistratie waaruit blijkt dat hij niet meer dan 500 kilometer privé op jaarbasis rijdt. Vraag is of in zo’n geval de bijtelling achterwege kan blijven. lees verder>

Advieswijzer Scholing en personeel 2016
Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die u moet maken om een leerling te begeleiden. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.lees verder>

Werkruimte in huurwoning interessante aftrekpost
Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Daarbij maakt het verschil of het een werkruimte betreft in een koopwoning of in een huurwoning. Gaat het om een huurwoning, dan is aftrek in een veel groter aantal gevallen mogelijk.lees verder>

Nieuwe hypotheekregels: huizenkoper beter beschermd
Wie een huis wil kopen, is vanaf nu beter beschermd dankzij nieuwe hypotheekregels. Consumenten kunnen met extra informatie hypotheken beter vergelijken, de offerte onder voorwaarden verdwijnt en de vergoeding voor het vervroegd aflossen van de hypotheek ligt aan banden.lees verder>

Pensioenfonds voormalig werkgever niet in trek bij zzp'er
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) lopen niet warm voor de vrijwillige voorzetting van pensioenopbouw in het pensioenfonds van hun voormalig werkgever. Alhoewel 85% van de bedrijfstakpensioenfondsen deze mogelijkheid wel aanbiedt, blijkt uit onderzoek dat landelijk maximaal 650 zzp'ers hier gebruik van hebben gemaakt.lees verder>

Kleine ondernemersregeling niet afschaffen
De kleine ondernemersregeling in de btw zal niet worden afgeschaft. Daarvoor is de regeling te belangrijk. Dat zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. Vereenvoudiging van de kleine ondernemersregeling ligt meer voor de hand, maar daar is eerst nader onderzoek voor nodig.lees verder>

Digitaal ontslag aanvragen bij langdurige arbeidsongeschiktheid
Werkgevers kunnen sinds kort met een digitaal formulier ontslag aanvragen voor een langdurig arbeidsongeschikte werknemer. Dit verplichte formulier is te vinden op de website van het UWV.lees verder>

Woning onder water? Rente op restschuld is nog aftrekbaar
De woningmarkt trekt aan en is volop in beweging. Heeft u in hoogtijdagen uw woning gekocht dan kunt u desondanks met een restschuld blijven zitten bij verkoop van uw woning. Weet dan dat u de rente op die restschuld gedurende 15 jaar in aftrek kunt brengen. Voorwaarde is wel dat de restschuld voor 1 januari 2018 is ontstaan.lees verder>

Pensioen zzp'er in het vizier
Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) lopen het risico om onvoldoende pensioen op te bouwen. Om een grote terugval in levensstandaard na pensionering te voorkomen, wil het kabinet zzp'ers stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor de oude dag.lees verder>

Nu al schenken voor eigen woning of wachten tot 2017?
Ik wil graag schenken aan mijn zoon, zodat hij daarmee zijn eigenwoningschuld kan aflossen. Mijn zoon is 32 jaar oud en ik heb nog niet eerder aan hem geschonken. Ik heb nu € 40.000 beschikbaar. Vanaf 2017 wil ik jaarlijks nog eens € 20.000 schenken aan mijn zoon. Vanaf 2017 komt er een schenkingsvrijstelling van € 100.000. Moet ik wachten met schenken tot 2017 of kan ik beter nu al schenken?lees verder>

Aanvullend bewijs voor rittenregistratie mogelijk
Rijdt u niet meer dan 500 privékilometers in uw auto van de zaak? Dan heeft u geen bijtelling als u dat bewijst met een sluitende rittenregistratie. De hoogste rechter heeft al eerder bevestigd dat het bewijs ook op een andere manier geleverd kan worden.lees verder>

Lenen en schenken voor eigenwoningschuld
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Mijn dochter koopt in 2016 een eigen woning. Ik wil haar graag helpen met € 100.000, maar de schenkingsvrijstelling tot dit bedrag geldt pas vanaf 2017. Kan ik mijn dochter nu toch al helpen zonder dat schenkbelasting verschuldigd is?lees verder>

Houd uw bedrijfsbarbecue fiscaal smakelijk
De zomervakanties komen er aan en dat is voor veel bedrijven aanleiding om af te sluiten met een barbecue. Heerlijk genieten in de zon bij het bedrijfspand of een gezellige barbecue op een externe locatie bij die leuke strandtent? Voor de fiscale behandeling maakt dit wel een verschil.lees verder>

Advieswijzer Fiscale eenheid 2016
Onderneemt u vanuit meerdere bv’s, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de bv’s een fiscale eenheid te laten vormen. Zowel in de vennootschapsbelasting als in de omzetbelasting is een fiscale eenheid mogelijk. De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod.lees verder>

Wijzigingen auto 2017-2020
Vanaf volgend jaar verandert er het nodige in de BPM, de MRB en voor de bijtelling van de auto van de zaak. De belangrijkste wijzigingen in de autobelastingen vanaf 2017 – gisteren stemde de Eerste Kamer ook in met de autoplannen van het kabinet – zetten we nog even kort voor u op een rij:lees verder>

Nieuwe garantieverklaring eigenrisicodrager WGA
Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA en wenst u dat ook te blijven in 2017, dan dient u een nieuwe garantieverklaring te overleggen aan de Belastingdienst. U heeft hiervoor tot uiterlijk 31 december 2016 de tijd. lees verder>

Innovatieregelingen onverminderd populair onder mkb-bedrijven
Het mkb profiteert volop van de WBSO. Uit de jaarrapportage 'Focus op speur- en ontwikkelingswerk 2015' blijkt dat het afgelopen jaar bijna 23.000 Nederlandse bedrijven een voordeel uit innovatieregelingen hebben behaald van bijna € 1 miljard. Het mkb vormt met ruim 97% de grootste groep gebruikers van de WBSO en RDA.lees verder>

Nieuwe btw-regels voor vouchers
Er komen nieuwe btw-regels voor het gebruik van vouchers. Op dit moment zijn deze regels tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) niet goed op elkaar afgestemd. Hierdoor kan er geen of zelfs dubbele btw-heffing ontstaan bij gebruik van een voucher.lees verder>

Voorkom verlies vrijstelling en schenk in 2016 al voor eigen woning
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager of kan zelfs helemaal geen gebruik meer worden gemaakt van de vrijstelling. De regels hieromtrent zijn complex en kunnen leiden tot onverwachte uitkomsten. Wist u bijvoorbeeld dat een schenking in 2016 in sommige gevallen er voor kan zorgen dat de vrijstelling in 2017 hoger uitpakt?lees verder>

Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer
Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.lees verder>

Minder vennootschapsbelasting vanaf 2018?
Uw bv hoeft mogelijk vanaf 2018 minder vennootschapsbelasting te betalen. Het kabinet is van plan om de eerste belastingschijf te verlengen naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021. Deze schijfverlenging is aantrekkelijk voor het Nederlandse mkb.lees verder>

Kabinet repareert per direct bedrijfsopvolgingsregeling
Een uitspraak van de Hoge Raad is reden voor het kabinet om de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf-en schenkbelasting per direct te repareren. De uitspraak heeft volgens het kabinet namelijk een ongewenste verruiming tot gevolg en een forse budgettaire derving van ten minste enkele tientallen miljoenen. lees verder>

Betaal ik overdrachtsbelasting bij aankoop van een vakantiewoning?
Op mijn vakantie ben ik tegen een mooie vakantiebungalow aangelopen. Ik denk er over na om deze aan te schaffen. Ben ik ook overdrachtsbelasting verschuldigd?lees verder>

Hybride auto nu kopen, auto met 25% bijtelling nog even niet
De bijtelling in verband met het privégebruik van een auto van de zaak gaat in 2017 veranderen. Door deze veranderingen kan het lonen een nieuwe auto nog vóór 2017 aan te schaffen, of juist pas vanaf 2017.lees verder>

Let op btw-gevolgen bij verkopen via internet!
Het aantal verkopen per internet neemt de laatste jaren een grote vlucht en zal voor veel ondernemers aanlokkelijk zijn. Hierdoor wordt het vaak ook eenvoudiger om in het buitenland producten te verkopen. In welk land moet dan de btw worden aangegeven? En wie moet dat doen, de afnemer of de leverancier?lees verder>

Voorstellen voor Energielijst en Milieulijst 2017
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2017. Een voorstel om één van deze twee lijsten aan te vullen met uw bedrijfsmiddel kan worden ingediend tot uiterlijk 1 september 2016.lees verder>

Persoonlijke pensioenrekening voor elke Nederlander
Voor elke deelnemer een persoonlijke pensioenrekening. Dat is één van de drie uitgangspunten waaraan een nieuw pensioenstelsel volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet voldoen.lees verder>

Kunt u met terugwerkende kracht de bv of vof in?
Als u op enig moment besluit de overstap naar een bv te maken, dient u in beginsel met de fiscus af te rekenen over opgebouwde reserves. Dit kan voorkomen worden door de overgang ‘geruisloos’ te laten verlopen.lees verder>

Te veel of te weinig btw gerekend?
U heeft als ondernemer een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte btw in rekening gebracht. Dat kunt u corrigeren met een creditfactuur. Doet u dat niet, dan komen de btw-lasten voor uw rekening.lees verder>

Inhoudingsverbod minimumloon niet voor huisvestings- en zorgverzekeringskosten
Het verbod op inhoudingen op en verrekeningen met het wettelijk minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Er komen namelijk uitzonderingen op dit verbod en wel voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering. Recent zijn meer details bekend gemaakt over die twee uitzonderingen.lees verder>

Minimumarbeidsvoorwaarden voor gedetacheerde werknemers
Buitenlandse bedrijven die hun werknemers tijdelijk werk in Nederland laten verrichten, zijn verplicht om bepaalde minimumarbeidsvoorwaarden toe te kennen. Deze werknemers hebben recht op gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek als Nederlandse werknemers.lees verder>

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv in 2016
Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.lees verder>

Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek!
Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Verzoeken om een dergelijke teruggaaf moeten uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van buitenlandse btw mogelijk.lees verder>

Geen btw over privégebruik woning vof
Een vof of maatschap is vanaf 2015 geen btw meer verschuldigd over het privégebruik van de woning. Voorwaarde is dat de vof of maatschap ten tijde van de bouw van de woning, de over de bouw verschuldigde btw volledig heeft teruggevraagd.lees verder>

Omscholingssubsidie voor zelfstandige
Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u zich graag laten omscholen? Dan is er goed nieuws. Sinds kort is er de tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep. Die subsidie is er niet alleen voor de werkzoekende, maar onder voorwaarden ook voor de zelfstandige.lees verder>

Duitse sociale premies tellen niet mee voor compensatieregeling
Duitse sociale premies tellen niet mee bij de berekening van de compensatie voor Nederlandse grensarbeiders werkzaam in Duitsland. Nederland heeft hierover een overeenkomst gesloten met Duitsland.lees verder>

sitemap