Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

Klantsessies WGA &boon

Op 13 en 14 september organiseerde Boon in samenwerking met Dommerholt Advocaten en HuninkDorgelo Financieel Adviseurs twee klantsessies over de WGA. De klantsessies stonden in het teken van ‘WGA eigen risicodrager worden of blijven’. In de klantsessies werd duidelijkheid verschaft en praktische tips gegeven over de eigenrisicodrager van de WGA. Meerdere onderwerpen zijn behandeld, waaronder het verzuimmanagement, de arbeidsrechtelijke aspecten en de WGA en ERD problematiek. Wij kijken terug op twee geslaagde sessies! 

wga2.jpg

Twitter Facebook


Einde pensioen in eigen beheer. De keuze is aan u!
Als het aan het kabinet ligt, eindigt met ingang van 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. De afschaffing van het eigenbeheerpensioen is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017. Aan u straks de keuze: afkopen van het pensioen met een belastingkorting, omzetten in een spaarverplichting, of niets doen.lees verder>

Lager gebruikelijk loon voor dga startup
Het was al eerder aangekondigd, maar nu ook opgenomen in het Belastingplan voor 2017: het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dit is nu al mogelijk op verzoek. Vanaf volgend jaar is de lagere loonverplichting wettelijk geregeld.lees verder>

Hoe houdt u uw medewerkers langer productief?
Bedrijven met plannen om hun medewerkers langer productief en inzetbaar te houden kunnen subsidie krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor een externe adviseur die de bedrijven bij het project helpt. Wees er op tijd mee!lees verder>

Aanpassing van box 3-heffing over werkelijk rendement?
Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt gerekend. Het werkelijk rendement op spaartegoeden is namelijk al jaren veel lager dan dit percentage. Op termijn wil het kabinet box 3 beter laten aansluiten bij de werkelijke rendementen die mensen halen.lees verder>

Fiscale behandeling reiskosten medische sector
De laatste cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraam en Jeugdgezondheidszorg (hierna: cao VVT) ging uit van reiskostenvergoedingen voor bezoek aan cliënten van € 0,15 en € 0,27 netto per kilometer en het volledig vergoeden van parkeerkosten, tolgelden en veerkosten. Hoewel deze cao inmiddels per 1 april 2016 is verlopen, moet er rekening mee worden gehouden dat ook in de nieuwe cao dergelijke vergoedingen worden afgesproken. Dit betekent dat ook in de toekomst lastige berekeningen noodzakelijk blijven om tot een fiscaal zo gunstig mogelijke behandeling te komen.lees verder>

Zelfstandig medisch specialist op het bedrijfsfeest
Lang niet alle medische specialisten staan in dienstbetrekking tot de zorgstelling(en) waarvoor ze werken. Een medisch specialist die niet in loondienst is kan worden aangemerkt als een zelfstandig medisch specialist. Deze specialisten zullen soms ook activiteiten bezoeken die ook door personeelsleden bezocht worden, zoals bijvoorbeeld een personeelsfeest. Hoewel de specialisten daarbij dezelfde activiteit bezoeken, is de fiscale behandeling verschillend.lees verder>

Btw oninbare vordering gewoon via aangifte
Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze oninbare vordering eenvoudiger terugvragen via uw btw-aangifte. Dit kan zodra de factuur één jaar nadat het bedrag opeisbaar is geworden, nog niet is betaald.lees verder>

Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan komt u in aanmerking voor een hogere vrijstelling in 2017, mits er ook in 2016 een schenking plaatsvindt.lees verder>

Maatregelen Belastingplan 2017
Op Prinsjesdag zijn ook de belastingplannen van het kabinet weer bekend gemaakt. Bij deze belastingplannen steunt het kabinet op drie pijlers, te weten: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel waar mogelijk en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels.lees verder>

Maatregelen om onzekerheid modelovereenkomsten zzp'ers weg te nemen
Staatssecretaris Wiebes neemt een aantal maatregelen inzake de modelovereenkomsten. Er komt een meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er worden meer mensen ingezet voor het beoordelen van de modelovereenkomsten en er wordt een openbaar register van goedgekeurde overeenkomsten geopend.lees verder>

Terughoudend boetebeleid modelovereenkomsten, ook na 1 mei 2017
De Belastingdienst zal een terughoudend boetebeleid hanteren met betrekking tot de modelovereenkomsten. Dit geldt ook voor de beginperiode na 1 mei 2017. Zo bevestigt Staatssecretaris Wiebes nogmaals in de eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA.lees verder>

Langdurig ziek? Bijtelling auto stopt niet
Als een werknemer wegens ziekte zijn auto van de zaak voor langere tijd niet kan gebruiken, vervalt de gebruikelijke bijtelling niet. Tenzij kan worden aangetoond dat er in dat jaar minder dan 500 km privé is gereden.lees verder>

Schenkvrijstelling 2017 van € 100.000 nu al gebruiken
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Wilt u in 2016 al gebruik maken van de vrijstelling, dan kan dat. Mits u het één en ander juist vormgeeft.lees verder>

Meer invloed werknemers op pensioen per 1 oktober 2016
Werknemers krijgen via ondernemingsraden vanaf 1 oktober 2016 meer invloed op hun pensioenregeling. De wet waarmee het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt uitgebreid, treedt dan in werking.lees verder>

Lagere huur bedrijfspand: lagere WOZ?
Gaat u minder huur betalen voor uw bedrijfspand? Dan kan wellicht ook de WOZ-waarde van het pand en dus uw WOZ-beschikking naar beneden worden bijgesteld. De bewijslast om de WOZ-waarde aannemelijk te maken, ligt bij de gemeente.lees verder>

Voorkom als dga aansprakelijkheid bv-schulden: 5 tips
Hoe kunt u als dga voorkomen dat u aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv? Het risico op aansprakelijkheid kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaande tips helpen u op weg.lees verder>

Levert u via internet ook in het buitenland? Let op de btw-regels
Door het internet komen er steeds meer orders vanuit het buitenland. Heeft u bijvoorbeeld een webshop en levert u over de grens: in welk land moet dan de btw worden aangegeven? En wie moet dat doen, de afnemer of u?lees verder>

Uit dienst? Telefoon terug of afrekenen
Heeft uw personeel een telefoon van de zaak en vergoedt u deze onder het noodzakelijkheidscriterium? Let dan op de voorwaarden die gelden als een personeelslid uit dienst treedt.lees verder>

Uw studerend kind bij u op de payroll
Heeft u een of meerdere studerende kinderen? Dan is het wellicht een idee om hen parttime bij u op de loonlijst te zetten. Wat zijn daarvan de voordelen?lees verder>

Bijtelling auto verlaagd naar 22%
Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling van een auto verlaagd van 25% naar 22%. Wilt u een nieuwe zakelijke auto aanschaffen die niet in de categorie zuinig of zeer zuinig valt? Wacht dan tot het nieuwe jaar.lees verder>

Welke belastingplannen voor 2017 zijn al definitief?
Volgende week is het Prinsjesdag en komen de nieuwe belastingplannen voor aankomend jaar op tafel. Sommige plannen voor 2017 zijn vorig of in de loop van dit jaar al definitief aangenomen. Wij zetten een aantal van deze wijzigingen voor u op een rij. Deze wijzigingen staan dus al vast en zullen alleen nog anders kunnen worden als op Prinsjesdag of in de periode daarna hierop aanpassingen worden voorgesteld.lees verder>

Overstappen naar bv? Denk aan deadline 1 oktober!
Bent u van plan om een bv op te richten? Wilt u uw huidige onderneming daarbij geruisloos inbrengen en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2016? Dat kan, maar u moet uw inbrengwens dan wel vóór 1 oktober aanstaande bij de Belastingdienst kenbaar maken.lees verder>

Langer kraamverlof voor partners
Partners krijgen bij de geboorte van hun kind straks niet twee maar vijf dagen betaald kraamverlof. Deze uitbreiding is afgelopen vrijdag 9 september 2016 aangekondigd en moet nog wettelijk worden geregeld. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 door het UWV worden uitgevoerd.lees verder>

Eigenrisicodrager worden? Dien dit vóór 2 oktober in!
Kunt en wilt u per 1 januari 2017 eigenrisicodrager worden voor de WGA of voor de Ziektewet? Dan is actie geboden. Uw aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet namelijk uiterlijk op 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn.lees verder>

Prinsjesdag: iedereen er op vooruit
Volgend jaar gaat iedereen er in koopkracht op vooruit. De een wat meer dan de ander. Dat blijkt uit de in de media uitgelekte Prinsjesdagstukken.lees verder>

Prinsjesdag 2016: wat kunt u verwachten?
Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag en worden de belastingplannen voor volgend jaar weer bekend gemaakt. De afgelopen maanden zijn al wat tipjes van de sluier opgelicht. Wij verzamelden voor u alvast een aantal te verwachten voorstellen.lees verder>

Profiteer nog snel van lage bijtelling zuinige auto
Wilt u een nieuwe zuinige auto aanschaffen en nog profiteren van de lage bijtelling? Dan moet u er snel bij zijn. Per 1 januari 2017 verdwijnt namelijk het fiscale voordeel.lees verder>

Richt een bv op bij onverwacht flinke winst
Maakt u als ondernemer een onverwachte forse winst en heeft u nog geen bv? Dan kan het fiscaal interessant zijn om deze alsnog op te richten. De Hoge Raad heeft onlangs de mogelijkheden verruimd om dit met terugwerkende kracht te kunnen doen.lees verder>

Zzp’er? Maak afspraken over verhalen premies!
Bent u opdrachtnemer of zzp’er en sluit u een modelovereenkomst af met uw opdrachtgever? Maak daarin dan duidelijke afspraken over het verhalen van loonheffingen en premies. Niet alle risico’s mogen namelijk bij u worden neergelegd.lees verder>

Vraag vóór 1 oktober uw buitenlandse btw 2015 terug!
Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2015 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw waarschijnlijk terugvragen. Zorg wel dat u dit op tijd doet! Uw verzoek moet vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Verzoeken na die datum worden over het algemeen niet meer in behandeling genomen.lees verder>

Hoe aantrekkelijk is een nettolijfrente eigenlijk?
Het kabinet heeft de pensioenen gemaximeerd. Daarom zijn voor inkomens boven de ton nettolijfrentes uitgevonden. Wat zijn nettolijfrentes en hoe aantrekkelijk zijn die eigenlijk?lees verder>

Erfgenamen voortaan beter beschermd
Vanaf 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding zijn verduidelijkt.lees verder>

Naheffingen afdrachtverminderingen onderwijs
In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad beslist dat de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing is op deelopleidingen. Inmiddels is duidelijk dat de Belastingdienst uit de uitspraak afleidt dat in dat geval wel alle beroepspraktijkvorming gevolgd moet worden. Is dat niet gebeurd, dan volgt een naheffing.lees verder>

Bijtelling ondanks verbod privégebruik
Ondanks een verbod op privégebruik, het wisselend gebruik door verschillende werknemers en het parkeren van de auto’s bij het kantoor van de werkgever acht het gerechtshof een naheffingsaanslag van € 85.000 en een boete van € 5.000 passend in deze situatie.lees verder>

Bewaar uw administratie zeven jaar
Voor ondernemers gelden wettelijke regels voor het bewaren van hun administratie. Hoofdregel is dat een ondernemer de administratie minstens zeven jaar moet bewaren, zodat de Belastingdienst binnen een redelijke termijn de rechten en verplichtingen van de onderneming kan vaststellen.lees verder>

Tips voor het zzp-pensioen
Bent u zzp'er? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW, voor de aanvulling hierop moet u concrete stappen zetten. Er zijn tal van mogelijkheden.lees verder>

1 september deadline Energielijst en Milieulijst 2017
Wilt u nog een voorstel indienen voor de nieuwe Energielijst en Milieulijst van 2017, wacht dan niet langer. Een voorstel om één van deze twee lijsten aan te vullen met uw bedrijfsmiddel kan worden ingediend tot uiterlijk 1 september 2016.lees verder>

Subsidieregeling praktijkleren: kom in actie!
Wilt en kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren, kom dan nu in actie. U kunt nog een subsidieaanvraag voor het studiejaar 2015-2016 indienen uiterlijk tot en met 15 september 2016 (17.00 uur).lees verder>

Verlofdagen delen tussen werknemers
Stel uw werknemer wil zijn verlofdagen delen met zijn collega die onverwachts mantelzorg moet verlenen en zelf geen verlofmogelijkheden meer heeft. Mag dit? Het antwoord is ja, maar alleen als u akkoord bent met het delen van verlof.lees verder>

Onbelaste vergoeding van dubbele huisvesting
Een werknemer kan vanwege zijn werk te maken krijgen met dubbele huisvestingskosten. Er bestaan verschillende soorten dubbele huisvesting met daarbij verschillende mogelijkheden om deze dubbele kosten onbelast te vergoeden. Let daarbij wel op dat u aan de voorwaarden voldoet.lees verder>

Gebruik kentekenfoto’s Belastingdienst ter discussie
Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij controle van een rittenregistratie gebruik maakt van kentekenfoto's gemaakt met ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition). Het gebruik van die kentekenfoto's staat nu ter discussie.lees verder>

Btw verschuldigd over aanbetaling bij annulering
U verricht diensten waarvoor uw afnemers vooraf moeten reserveren, zoals bijvoorbeeld in de horeca een hotelkamer. Uw afnemers doen een aanbetaling die u bij annulering niet terugbetaald krijgt. Bent u over deze aanbetaling dan btw verschuldigd?lees verder>

Naast ondernemer ook in loondienst
U bent een zzp’er. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Voor u is het duidelijk, u bent een echte ondernemer. Onder invloed van de berichtgeving over de verdwijning van de VAR en de onzekerheid over de modelovereenkomsten wil één van uw opdrachtgevers uw vergoeding echter aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Maar kunt u als ondernemer wel in dienstbetrekking werkzaam zijn?lees verder>

Voorkom bijtelling voor uw bestelauto
Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden! lees verder>

Belastingvrij thuiswerken? Dat kan!
Uw werknemers die ook weleens thuiswerken, kunt u fiscaal vriendelijk faciliteren met internet en telefoon. Bedenk hierbij dat de diverse telefoonkosten verschillend behandeld worden.lees verder>

Hoge Raad: kostenaftrek voor werkruimte in huurwoning
Nogal wat mkb-ondernemers maken voor hun bedrijf gebruik van een werkruimte thuis. Bijvoorbeeld om goederen op te slaan of de administratie bij te houden. Betreft het een huurwoning, dan kan een IB-ondernemer hiervoor onder voorwaarden kosten in aftrek brengen van zijn winst. Dit is onlangs door de Hoge Raad in een arrest bepaald.lees verder>

Overplaatsing werknemers multinationals binnen EU-landen wordt makkelijker
Het wordt in de toekomst makkelijker voor multinationale ondernemingen om hun hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen naar een filiaal of dochteronderneming in de EU. Een wetsvoorstel waarin dit wordt geregeld, is in de maak.lees verder>

E-facturering verplicht vanaf 1 januari 2017
Levert uw bedrijf aan de Rijksoverheid? Per 1 januari 2017 bent u bij nieuwe inkoopovereenkomsten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. De verwachting is dat gemeenten, provincies en waterschappen spoedig zullen volgen. De Europese richtlijn bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.lees verder>

Aanscherping aansprakelijkheid aannemer
De wettelijke aansprakelijkheid van aannemers in de bouw wordt per 1 januari 2018 aangescherpt. Zij worden eindverantwoordelijk voor de complete bouwkwaliteit. Tevens wordt de aannemer het aanspreekpunt namens alle partijen die betrokken zijn bij de bouw.lees verder>

WBSO: uiterste aanvraagdatum nadert!
Wilt u vanaf 1 oktober 2016 gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog tot en met 31 augustus aanstaande een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u iets langer de tijd voor uw aanvraag.lees verder>

sitemap