Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

Uitnodiging klantsessie testament & huwelijkse voorwaarden &boon

Een erfenis komt nooit alleen, maar wordt vergezeld door een blauwe envelop: u moet erfbelasting betalen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de rekening zo laag mogelijk blijft. Eén van de manieren is zorgen dat u een goed testament heeft. Is uw testament nog wel up-to-date?
 
Het hebben van goede huwelijksvoorwaarden speelt ook een belangrijke rol. Wist u dat met ingang van 2017 belangrijke wijzigingen worden aangebracht in het huwelijksvermogensrecht? Wilt u weten wat dit voor u betekent? Kom dan naar onze klantsessie en laat u bijpraten door de specialisten van De Notarissen van Naam Schuite Kok de Boer en Boon Accountants Belastingadviseurs. De sessies vinden plaats op dinsdag 1 en donderdag 3 november van 16.00 - 18.00 uur. Kijk hier hoe het programma eruit ziet en hoe u zich aan kunt melden. 

Twitter Facebook


Meld uw knelpunten modelovereenkomsten
Vanaf heden kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden knelpunten met modelovereenkomsten digitaal melden bij de overheid.lees verder>

Arrangementsprijs voor feest of partij tegen 6% btw-tarief
Wanneer u als horecaondernemer all-in arrangementen verkoopt, zijn alle btw-tarieven van toepassing. Het aanbieden van eten en drinken in een restaurant valt onder het 6%-tarief. De verkoop van alcoholhoudende dranken is belast met het hoge btw-tarief van 21%.lees verder>

Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer
Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017 pensioenopbouw in uw eigen bv niet meer mogelijk. Maar wat als uw pensioen al is ingegaan? Mag u dan ook afkopen? Het antwoord is ja, maar de belastingkorting wordt berekend over een lagere fiscale (balans)waarde dan de waarde op 31 december 2015.lees verder>

Uw automonteur en verkoper in bedrijfskleding
Heeft u automonteurs in dienst maar ook verkopers en baliemedewerkers en wilt u graag dat zij bedrijfskleding dragen? Dan is er door de diversiteit in uw personeel een verschillende behoefte aan type kleding. Wees u ervan bewust dat deze diversiteit zich ook voordoet in de fiscale behandeling. Als u het echter op de juiste manier aanpakt, kunt u uw personeel fiscaal voordeliger kleden dan u wellicht gedacht had.lees verder>

(On)mogelijkheden betreft boetes van uw chauffeurs
In het internationaal transport heeft u soms te maken met omvangrijke boetes. Vaak worden deze boetes gedragen door u als werkgever. Een flinke strop voor u of zijn er uitzonderingen mogelijk? lees verder>

Alleen verder of toch samenwerking?
Als ondernemer heeft u de mogelijkheid uw bedrijf op verschillende manieren uit te oefenen. De meest bekende zijn de eenmanszaak, de maatschap of vof, en de bv. Welke rechtsvorm u kiest, wordt onder meer bepaald door de fiscale aspecten. Maar ook de behoefte aan samenwerking speelt vaak een rol.lees verder>

Vrijwilligersregeling of niet?
Veel sportorganisaties en non-profitorganisaties maken gebruik van vrijwilligers. Als deze onder de vrijwilligersregeling vallen hoeft de organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen op een vergoeding voor vrijwilligerswerkzaamheden. Maar wanneer is die regeling van toepassing en wanneer niet? Speciaal voor die vraag heeft de Belastingdienst de 'Regelhulp vrijwilligers' ontwikkeld.lees verder>

Plan uw investeringen voor meer aftrek
Voor kleinschalige investeringen kunt u investeringsaftrek krijgen. Met het einde van het jaar in zicht is het van belang dat u uw investeringen goed plant, want dan krijgt u meer aftrek.lees verder>

Wat eten uw kok en de bediening?
Het is weekend en het is druk in uw horecagelegenheid. Uw personeel maakt lange dagen maar zal ook moeten eten. Vaak wordt ontbijt, lunch en diner door uw personeel gegeten vanaf de kaart of vanuit ingrediënten die in uw keuken aanwezig zijn. Wel zo makkelijk, maar weet dat niet in alle gevallen onbelast gegeten kan worden.lees verder>

Aftrek onderhoud monument op de schop
Bent u eigenaar van een monumentenpand? Als het aan het kabinet ligt komt er per 1 januari 2017 een einde aan de aftrek van uitgaven aan uw pand in de inkomstenbelasting. De afschaffing van deze aftrekpost is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017. Eigenaren van monumentenpanden kunnen in de toekomst in aanmerking komen voor een subsidie.lees verder>

Betaalbaar personeelsfeest voor uw relatie
Een personeelsfeest in uw horecagelegenheid kan voor de feestende partij soms onverwacht duur uitvallen, omdat ook de Belastingdienst een graantje meepikt. Met de verplichte toepassing van de werkkostenregeling in 2015 zijn namelijk de regels voor de belastbaarheid van personeelsfeesten drastisch veranderd. Gelukkig zijn er nog mogelijkheden om deze kosten in de hand te houden. Benut uw kansen en wijs uw zakelijke klanten hierop.lees verder>

Exportkredietverzekering voor risicovolle buitenlandse order
Als u zaken doet met het buitenland, brengt dat vaak meer risico met zich mee dan bij binnenlandse afnemers. Zeker als het nieuwe klant betreft, om grotere bedragen gaat, bij langere looptijden of als u zaken doet in een politiek instabiel land. Als uw eigen verzekeraar dit risico niet kan of wil dragen, is de Exportkredietverzekering met garantstelling van de Nederlandse Staat wellicht een oplossing.lees verder>

Btw-regels bij import van auto
Het importeren van een auto uit het buitenland kan aantrekkelijk zijn. De gevolgen voor de btw moet u hierbij niet uit het oog verliezen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen nieuwe of bijna nieuwe auto’s, en oudere auto’s.lees verder>

Minder motorrijtuigenbelasting in 2017
De tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor personenauto's gaan per 1 januari 2017 met 2% omlaag. Deze kunnen echter nog verder naar beneden. Het kabinet stelt daarom een verlaging voor van 2,7%. Dat betekent dat u in 2017 nog iets minder kwijt bent aan motorijtuigenbelasting dan in eerste instantie gedacht.lees verder>

Pensioen in eigen beheer? Snelle actie geboden!
Het kabinet is van plan om het eigenbeheerpensioen af te schaffen. Als de Tweede en Eerste Kamer hier de komende maanden mee instemmen, dan is het vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk om als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen in eigen beheer op te bouwen. Nu die opbouw stopt, moet u vóór het einde van 2016 nog enkele acties ondernemen!lees verder>

Consumpties en douche chauffeurs tot 2021 onbelast
Over de fiscale beoordeling van de verblijfkostenvergoedingen van de cao zijn met de Belastingdienst afspraken gemaakt die gelden tot 31 december 2021. Door deze afspraken kunt u alle verblijfkostenvergoedingen van artikel 40 en 41 van de cao onbelast vergoeden.lees verder>

Btw van gezamenlijke kosten in uw medische praktijk
Werkt u als medicus samen met andere collega’s of praktijken? Dan heeft u vaak gezamenlijke kosten. Denk aan het salaris van een gemeenschappelijke secretaresse of receptioniste in een praktijk van samenwerkende huisartsen die werkzaamheden verricht voor iedere aangesloten huisarts. Deze loonkosten zijn gemeenschappelijke kosten. Bij het verdelen van die kosten bestaan btw-risico’s.lees verder>

Personeel net boven minimumloon? Extra loonkostenvoordeel!
Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per jaar per werknemer.lees verder>

Een broodje belast voor uw winkelpersoneel
Uw winkelpersoneel zal regelmatig tijdens een dienst moeten eten. Werkt uw personeel in een dagdienst dan zal het om een lunch gaan. Betreft het een avonddienst dan zal veelal een diner zijn. Verstrekt of vergoedt u de maaltijd aan uw personeel, dan is het goed om te weten dat de fiscale behandeling niet altijd gelijk is.lees verder>

Bent u fiscaal gezien wel ondernemer?
Als u een onderneming start, dient u zich te melden bij de Kamer van Koophandel. Die geeft uw gegevens automatisch door aan de fiscus. U krijgt, als u alle benodigde gegevens bij u hebt, gelijk een btw-nummer mee. U bent voor de btw namelijk al vrij snel ondernemer.lees verder>

Consumptiemunt voor biertje of snack? Let op btw!
Organiseert u een evenement waarbij u consumptiemunten verkoopt waarmee verschillende producten kunnen worden verkregen? Let dan op de btw. lees verder>

"Voorkom boete, leg arbeidsvoorwaarden uitzendkrachten vast''
Buitenlandse uitzendkrachten moeten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als Nederlandse chauffeurs en dit contractueel vastleggen. Het Nederlandse transportbedrijf moet hier op toezien. Bijvoorbeeld door de loonstrook te controleren. Zo staat vermeld in artikel 9 in de CAO Beroepsgoederenvervoer.lees verder>

Zzp’er op bouwplaats? Wel of geen dienstbetrekking
In de bouw kan nog steeds op allerlei manieren uitstekend buiten dienstbetrekking worden gewerkt, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.lees verder>

Extra verplichte gegevens op de loonstrook
De gegevens die werkgevers op de loonstrook van hun werknemers moeten vermelden zijn aangepast. De voor uw werknemer geldende wettelijke minimumvakantiebijslag hoeft u niet langer op de loonstrook aan te geven. Er moeten wel twee andere extra gegevens worden opgenomen.lees verder>

Externe pensioenverzekering dga? Alleen in 2016 naar eigen beheer
Bouwt u als directeur-grootaandeelhouder (dga) pensioen op in eigen beheer en heeft u ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? Dit extern verzekerd pensioendeel mag u dan terughalen naar eigen beheer. Dat kan echter alleen nog in 2016.lees verder>

Korting op btw met kleine ondernemersregeling
Bent u ondernemer en draagt u per jaar weinig btw af? Maak dan gebruik van de kleine ondernemersregeling. Deze regeling voorziet in een korting op de af te dragen btw en kan gezien worden als een tegemoetkoming in de administratieve kosten.lees verder>

Einde aftrek scholingsuitgaven in zicht
De fiscale aftrek van scholingsuitgaven gaat op de schop. Deze aftrekpost wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dat blijkt uit de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor volgend jaar.lees verder>

Meldpunt klachten Wet DBA
Vanaf de week van 17 oktober 2016 kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden knelpunten met modelovereenkomsten digitaal melden bij de overheid.lees verder>

Werken via eigen bv sluit dienstbetrekking niet uit
Het werken via een eigen bv sluit een dienstbetrekking niet per definitie uit. Dat geeft staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen aan.lees verder>

Wat als zzp’er aan dezelfde klus werkt als werknemer?
Een zzp’er kan nog steeds naast werknemers aan dezelfde klus werken zonder dat daarbij meteen een dienstbetrekking voor de zzp’er ontstaat. Hoewel dit uit de gepubliceerde modelovereenkomsten niet duidelijk wordt, heeft staatssecretaris Wiebes voorgaande uitdrukkelijk bevestigd. lees verder>

Nieuwe tarieven 2017 voor vermogen
Het kan u nauwelijks zijn ontgaan. Vanaf 1 januari 2017 verandert box 3 van uiterlijk. De definitieve forfaitaire rendementen zijn nu bekendgemaakt.lees verder>

Eigenrisicodrager WGA worden? U heeft nog 3 dagen!
Wilt u als werkgever per 1 januari 2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan heeft u nog een paar dagen de tijd om de garantieverklaring in te dienen bij de Belastingdienst. De deadline voor nieuw eigenrisicodragerschap staat op 1 oktober 2016!lees verder>

Meer WBSO-budget in 2017
Vanwege de grote belangstelling en het groeiend gebruik van de WBSO, komt er extra budget beschikbaar voor deze innovatieregeling. Hiermee komt deze voor 2017 uit op € 1.205 miljoen (2016: € 1.143 miljoen). Door dit extra budget blijven de voordeelpercentages en de schijflengtes voor 2017 ongewijzigd.lees verder>

Premie bijdrage Zorgverzekeringswet 2017 omlaag
Het premiepercentage van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat iets omlaag per 1 januari 2017. Tegenover deze verlaging staat wel een stijging van het maximumbijdrageloon. Deze wijzigingen maken onderdeel uit van de op Prinsjesdag gepresenteerde plannen voor volgend jaar.lees verder>

Einde pensioen in eigen beheer. De keuze is aan u!
Als het aan het kabinet ligt, eindigt met ingang van 1 januari 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer. De afschaffing van het eigenbeheerpensioen is onderdeel van de op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplannen voor 2017. Aan u straks de keuze: afkopen van het pensioen met een belastingkorting, omzetten in een spaarverplichting, of niets doen.lees verder>

Lager gebruikelijk loon voor dga startup
Het was al eerder aangekondigd, maar nu ook opgenomen in het Belastingplan voor 2017: het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dit is nu al mogelijk op verzoek. Vanaf volgend jaar is de lagere loonverplichting wettelijk geregeld.lees verder>

Hoe houdt u uw medewerkers langer productief?
Bedrijven met plannen om hun medewerkers langer productief en inzetbaar te houden kunnen subsidie krijgen van het Europees Sociaal Fonds voor een externe adviseur die de bedrijven bij het project helpt. Wees er op tijd mee!lees verder>

Aanpassing van box 3-heffing over werkelijk rendement?
Er is al geruime tijd discussie over de box 3-heffing op spaargeld en ander vermogen, met name vanwege het veronderstelde rendement van 4% waarmee wordt gerekend. Het werkelijk rendement op spaartegoeden is namelijk al jaren veel lager dan dit percentage. Op termijn wil het kabinet box 3 beter laten aansluiten bij de werkelijke rendementen die mensen halen.lees verder>

Fiscale behandeling reiskosten medische sector
De laatste cao voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Kraam en Jeugdgezondheidszorg (hierna: cao VVT) ging uit van reiskostenvergoedingen voor bezoek aan cliënten van € 0,15 en € 0,27 netto per kilometer en het volledig vergoeden van parkeerkosten, tolgelden en veerkosten. Hoewel deze cao inmiddels per 1 april 2016 is verlopen, moet er rekening mee worden gehouden dat ook in de nieuwe cao dergelijke vergoedingen worden afgesproken. Dit betekent dat ook in de toekomst lastige berekeningen noodzakelijk blijven om tot een fiscaal zo gunstig mogelijke behandeling te komen.lees verder>

Zelfstandig medisch specialist op het bedrijfsfeest
Lang niet alle medische specialisten staan in dienstbetrekking tot de zorgstelling(en) waarvoor ze werken. Een medisch specialist die niet in loondienst is kan worden aangemerkt als een zelfstandig medisch specialist. Deze specialisten zullen soms ook activiteiten bezoeken die ook door personeelsleden bezocht worden, zoals bijvoorbeeld een personeelsfeest. Hoewel de specialisten daarbij dezelfde activiteit bezoeken, is de fiscale behandeling verschillend.lees verder>

Btw oninbare vordering gewoon via aangifte
Loopt u btw mis omdat uw relatie de rekening niet heeft betaald? Dan kunt u vanaf 2017 de btw op deze oninbare vordering eenvoudiger terugvragen via uw btw-aangifte. Dit kan zodra de factuur één jaar nadat het bedrag opeisbaar is geworden, nog niet is betaald.lees verder>

Schenk nu en verhoog uw schenkvrijstelling 2017
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Heeft u vóór 2010 gebruik gemaakt van deze vrijstelling? Dan komt u in aanmerking voor een hogere vrijstelling in 2017, mits er ook in 2016 een schenking plaatsvindt.lees verder>

Maatregelen Belastingplan 2017
Op Prinsjesdag zijn ook de belastingplannen van het kabinet weer bekend gemaakt. Bij deze belastingplannen steunt het kabinet op drie pijlers, te weten: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel waar mogelijk en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels.lees verder>

Maatregelen om onzekerheid modelovereenkomsten zzp'ers weg te nemen
Staatssecretaris Wiebes neemt een aantal maatregelen inzake de modelovereenkomsten. Er komt een meldpunt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers. Er worden meer mensen ingezet voor het beoordelen van de modelovereenkomsten en er wordt een openbaar register van goedgekeurde overeenkomsten geopend.lees verder>

Terughoudend boetebeleid modelovereenkomsten, ook na 1 mei 2017
De Belastingdienst zal een terughoudend boetebeleid hanteren met betrekking tot de modelovereenkomsten. Dit geldt ook voor de beginperiode na 1 mei 2017. Zo bevestigt Staatssecretaris Wiebes nogmaals in de eerste voortgangsrapportage van de Wet DBA.lees verder>

Langdurig ziek? Bijtelling auto stopt niet
Als een werknemer wegens ziekte zijn auto van de zaak voor langere tijd niet kan gebruiken, vervalt de gebruikelijke bijtelling niet. Tenzij kan worden aangetoond dat er in dat jaar minder dan 500 km privé is gereden.lees verder>

Schenkvrijstelling 2017 van € 100.000 nu al gebruiken
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Wilt u in 2016 al gebruik maken van de vrijstelling, dan kan dat. Mits u het één en ander juist vormgeeft.lees verder>

Meer invloed werknemers op pensioen per 1 oktober 2016
Werknemers krijgen via ondernemingsraden vanaf 1 oktober 2016 meer invloed op hun pensioenregeling. De wet waarmee het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt uitgebreid, treedt dan in werking.lees verder>

Lagere huur bedrijfspand: lagere WOZ?
Gaat u minder huur betalen voor uw bedrijfspand? Dan kan wellicht ook de WOZ-waarde van het pand en dus uw WOZ-beschikking naar beneden worden bijgesteld. De bewijslast om de WOZ-waarde aannemelijk te maken, ligt bij de gemeente.lees verder>

Voorkom als dga aansprakelijkheid bv-schulden: 5 tips
Hoe kunt u als dga voorkomen dat u aansprakelijk bent voor de schulden van uw bv? Het risico op aansprakelijkheid kunt u niet helemaal uitsluiten, maar wel aanzienlijk beperken. Onderstaande tips helpen u op weg.lees verder>

sitemap