Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » duidelijk&boon » e-mail disclaimer&boon »

e-mail disclaimer &boon

De informatie verzonden in het e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. niet toegestaan. Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. cq. Boon Registeraccountants B.V. hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden.

Twitter Facebook


sitemap