Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » duidelijk&boon » algemene verordening gegevensbescherming&boon »

algemene verordening gegevensbescherming &boon

ap_logo_groot.png

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Bron: Autoriteit Persoonsgegevens

 

Hoe gaat Boon om met deze privacy wetgeving?
Klik hier voor meer informatie.


Privacyvoorwaarden
Boon dient in haar werkzaamheden aan wettelijke verplichtingen te voldoen en in sommige gevallen onafhankelijk op te treden, hierdoor kent het vormgeven van de privacy rechtelijke positie van Boon een aantal bijzonderheden. Zo kan Boon zowel de rol van verwerker als verwerkingsverantwoordelijke vervullen. 

In onze Privacyvoorwaarden / verwerkersovereenkomst is uitgewerkt in welke gevallen Boon als verwerkingsverantwoordelijke optreedt en in welke gevallen als verwerker. Onderdeel van de Privacyvoorwaarden is een verwerkersovereenkomst (bijlage 1, pagina 2 t/m 7) die van toepassing is voor klanten waarbij Boon optreedt als verwerker.
Click here for the English version.

Bewaartermijn, gegevens en inzage
Zodra u uw dienstverlening met ons beëindigd, dan bewaren wij uw gegevens voor de duur van de in onze voorwaarden gestelde bewaartermijnen.  Daarna vernietigen wij alle gegevens.
Wilt u uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verplaatsen, dan heeft u het recht tot inzage van de gegevens die wij van u hebben. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen via privacy@boon.nl.

 

Regelhulp voor bedrijven
Om u te helpen heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een website gemaakt, regelhulp voor bedrijven, waarmee u eenvoudig in een aantal stappen een beeld krijgt van waar u aan kunt werken om goed voorbereid te zijn.
Klik hier voor de regelhulp voor bedrijven.


Klik hier om het 10 stappenplan te downloaden van de Autoriteit Persoonsgegevens om voorbereid te zijn op de AVG.

Voor verdere verdieping kunt u via deze link naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

AVG in het algemeen
De Europese privacyverordening algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die gaat over de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens van Europese staatsburgers en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. Deze nieuwe verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. In het Engels heet de AVG General Data Protection Regulation (GDPR). De verordening vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Die sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Van organisaties wordt verwacht dat zij vanaf die tijd hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. Zij krijgen daarvoor tot 25 mei 2018 de tijd. Daarna mag iedereen organisaties op de naleving van de AVG aanspreken. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving. Het EU voorstel is om de AVG op 25 mei 2018 te laten vergezellen door de e-privacyverordening. Het EU-VS-privacyschild is een overeenkomst over de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers die in de VS worden verwerkt.
Bron: Wikipedia

Inhoudsopgaaf EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG)

Twitter Facebook


sitemap