Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon - nieuws »

nieuws &boon

Premiepercentages werknemersverzekeringen 2019

Pensioen in eigen beheer? Profiteer nog van 25% korting

Hoeveel bedraagt in 2019 de bijtelling voor mijn auto?

Belgische werknemer recht op heffingskorting?

Jaaraangifte btw kleine ondernemer blijft

Zakelijk schenken

Uitstel opvolger zzp-wet

Belangrijkste btw-wijzigingen per 2019

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Akkoord over Belastingplan 2019

Oude lening gebruiken voor nieuwe woning?

Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst? Toch transitievergoeding

Brexit voucher

Brexit: bereid u voor!

Forse herziening ontslagrecht

Wijziging aangiftetijdvak nu doorgeven!

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Nieuwe regels compensatie overuren

Monumentenonderhoud nog in 2018?

Aanvraag WBSO uiterlijk 30 november

Waar is uw bedrijf voor de btw gevestigd?

Meer tijd voor verplicht formulier afkoop dga-pensioen

Maximale transitievergoeding hoger in 2019

Gemeente onduidelijk? Streep door naheffing

Zzp'er toch ondernemer

Goochelen met leningen komt dga duur te staan

Geen aanpassing BPM in 2019

Zijn uw kosten wel zakelijk?

30%-regeling? Arbeidsovereenkomst bepalend

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer

Verbod privégebruik bestelauto? Op schrift!

Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers

WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over!

Optimaliseer uw investeringsaftrek

Zeer luxe woning toch ondernemingsvermogen

Meer partnerverlof bij geboorte kind

De 30%-regeling wordt drie jaar korter

Iets meer belasting op grote vermogens

Algemene heffings- en arbeidskorting omhoog

Op kenteken zetten bepalend voor BPM

Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd

Is verhuur van woningdeel belast?

Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan?

AVG: vraag toestemming voor gebruik foto's!

Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties

Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar

Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk?

Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

Kleineondernemersregeling herzien

Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2

Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag

Vraag voor 1 oktober btw uit EU terug

Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Top 10 plannen Prinsjesdag

Wkr-ruimte voor een bonus?

Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Deadline aanvraag subsidie praktijkleren!

Compensatie transitievergoeding ook voor grote werkgevers

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2018

Auto van de zaak telt mee in ontslagvergoeding

Advieswijzer Scholing en personeel 2018

Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2018

Bereid u tijdig voor op de btw-verhoging

AVG: Wat legt u vast in een verwerkersovereenkomst?

De studiekosten van uw kind op de zaak

Gift? Loop uw aftrek niet mis

Aansprakelijkheid bestuurder cv bij belastingschuld

Overdrachtsbelasting bij verbouw kantoor tot studentenhuis

5 tips voor pensioen dga

Print van digitale factuur onvoldoende fiscaal bewijs

Kabinet steunt boeren tegen gevolgen droogte

Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv

Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2018

Niet genoten loon wel belast?

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Elektrische auto nog de moeite waard?

Auto van de zaak na bedrijfsoverdracht

Verpachting beïnvloedt de waarde van grond

Per 2 oktober SDE+-subsidie duurzame energie

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

Verhuur onderneming geen bedrijfsopvolging

Crisisheffing moet betaald ondanks correctie

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

AVG: streep door BSN in btw-nummer zzp’er

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Nog maar één loket voor goede doelen

S&O-verklaring alleen geeft nog geen recht op aftrek

Tips voor de werkgever per 1 juli

Dga-pensioen bij echtscheiding belast of niet?

Hoeveel mag uw kind bijklussen deze zomer?

Werkgever wordt gecompenseerd bij transitievergoeding langdurig ziekte

Ontslag op staande voet: moet u loon doorbetalen?

Mag u loondiensturen meerekenen voor de zelfstandigenaftrek?

Hoeveel mag een student bijverdienen?

Nieuwe fiscale regeling monumentenpand

Lager salaris dga wegens ziekte?

Tellen uren loondienst mee voor zelfstandigenaftrek?

Ernstig ziek? Wie behartigt uw zakelijke belangen?

Twee actuele btw-tips!

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2018

Editie 25 VanWaarDe is uit met een terugblik op het eerste NiRV Jaarcongres van 18 april 2018

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2018

Special Lonen 2018 (update juni 2018) - Deel 1

Special Lonen 2018 (update juni 2018) - Deel 2

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet?

Overname van bedrijf door vennoot of werknemer?

Subsidie Praktijkleren nu aanvragen!

Extra geld voor monumenten

Misbruik social media reden voor ontslag

Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli

Vakantiedagen 2017 in juni opnemen?

Geen naheffingen na verhoging btw-tarief

Water of ijs op kosten van de zaak?

AVG-regels als uw werknemer vertrekt

Ontslag op staande voet: toch transitievergoeding?

Geen btw bij overdracht onderneming

Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing!

Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta

Publicatieplicht jaarcijfers Anbi vóór 1 juli

Teveel belasting over uw vermogen? Maak nu bezwaar!

Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst

Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde

Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting

Toch een datalek! Wat nu?

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming

Hypotheek in 40 jaar aflossen?

AVG: 'Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet'

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

Sancties Wet DBA in aantocht

Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon!

Ga zakelijk om met vermogen stamrecht-bv

Extra weken meerlingenverlof per 1 april 2018

Belastingdienst start controles en sancties Wet DBA

Voldoe in 5 stappen aan AVG

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen?

AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Toestemming gebruik foto werknemer

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

Aanmelden als werkgever bij Belastingdienst luistert nauw

Zakendoen binnen de EU? Pas het btw-nultarief zorgvuldig toe

Kabinet verkort looptijd 30%-regeling

MKB nog even ontzien van spoedreparatiemaatregel fiscale eenheid

Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei

Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd

MRB-toeslag vervuilende diesels uitgesteld tot 2020

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

Aanslag erf- en schenkbelasting? Tijdelijk geen belastingrente

Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer

Geen schenkbelasting bij trouwen

Ex moet meewerken aan oplossing pensioen in eigen beheer

Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief?

Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract?

Heeft u de voorlopige berekening Lage-inkomensvoordeel ontvangen?

De regels bij een nulurencontract

Begroting noodzakelijk bij Bedrijfsinvesteringsheffing

Nieuwe rechtsvorm LLP in plaats van maatschap?

Lijfrentepremie in aftrek op premie Zvw?

Voorkom schade van werknemers. Wat zijn de risico's?

Fiscus gaat belastingtelefoon verbeteren

Sportclubs nog niet klaar voor nieuwe privacywet AVG

Berekening KIA bij investering buiten samenwerkingsverband

Aftrek btw bij aan- en verkoop aandelen

WKR: vrije ruimte voldoende, maar teveel administratie

Voldoe in 5 stappen aan AVG

Editie 24 van Van Waarde met uitnodiging voor eerste NiRV-congres

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

Corrigeer onjuiste btw-aangifte vóór 1 april

Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal?

Notarieel schuldig erkende bedrag verlaagt heffing Box 3

Voorkom belastingrente!

Advieswijzer Btw en buitenland 2018

Waarderingsnormen verpachte grond voor box 3 bekend

Hoe wordt alimentatie berekend bij de IB-ondernemer?

Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden

Meer partnerverlof bij toekomstige baby

Geen dubbele heffing Nederlands pensioen in België

Recht op dubbele aftrek hypotheekrente?

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

Wifi in vakantiewoning met 6% btw?

Meerwaardeclausule bij eigendomsoverdracht familiebedrijf

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op?

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

Tijdige en correcte aangifte voorkomt 8% belastingrente

Recht op dubbele aftrek hypotheekrente?

Kan ik mijn auto naar privé halen?

Controleer gegevens op de jaaropgaven 2017

Nieuw: Jeugd-LIV. Jaarlijkse tegemoetkoming bij jonge minimumloners

Eigenwoningverleden partner? Toch meer hypotheekaftrek

Afhandeling bezwaren crisisheffing gestart door Belastingdienst

Reken deze maand de WKR af!

Verwacht, optimistisch en pessimistisch scenario pensioen

De waarde van uw bitcoin voor Box 3

Zonnepanelen verruimen zakelijk gedeelte woning

Telt postadres voor de btw-aftrek?

Heeft u als dga pensioen én inkomsten uit uw bedrijf?

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Geen afkoopvoordeel pensioen in eigen beheer voor Nederlandse dga in België

Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

Tellen studie-uren mee voor het urencriterium?

Let op: Deze maand afrekening WKR!

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop 2018

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting 2018

Vanaf 2019 een beter inzicht in uw pensioen

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in de praktijk

Strengere privacyregels per 25 mei 2018: neem nu maatregelen!

Nieuw: Loonkostenvoordelen in plaats van premiekortingen

Vastgoed van uw familiebedrijf: beleggings- of ondernemingsvermogen?

Verplicht vakantietoeslag over overwerkuren

Belastingvrij schenken in 2018

Oudedagsreserve ietsje omlaag

Tijdelijke verlaging van de WBSO

Hoeveel bedraagt het gebruikelijk loon voor de dga en startup in 2018?

Ook na uitkering is afstorten oudedagsverplichting in lijfrente mogelijk

Advieswijzer Auto en fiscus 2018

Advieswijzer Werkkostenregeling 2018: de hoofdpunten op een rij

Zijn fooien belast of onbelast?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? 2018

Ook bitcoin is belast in Box 3

Jaaropgaaf 2017: check de gegevens

Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat?

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018

Advieswijzer Eigen woning in 2018

Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking

Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

Minder oudedagsreserve in 2018

WBSO tijdelijk omlaag in 2018

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

Klantportaal &boon

Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast

Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens

Bundeling kleine pensioenen

Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus?

Heeft u oninbare vorderingen? Vraag btw tijdig terug!

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018

Belastingkorting in 2017 bij afkoop pensioen in eigen beheer hoogst

Verplicht vakantietoeslag over overwerk per 1 januari 2018

Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting

LEI-nummer voor beleggingsonderneming verplicht

Extra wijzigingen Belastingplan 2018

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

Overgangsregeling bij beëindiging btw-landbouwregeling

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Onbelaste bonus voor de dga

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?

Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing

Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA!

BV kan betaling afkoopsom pensioen in eigen beheer uitstellen

Verhoging box 2-tarief: wat betekent dit voor uw dividend?

Verhoging transitievergoeding bij ontslag per 2018

Tariefsverlaging vennootschapsbelasting vervangt schijfverlenging

Aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld verdwijnt

Vrijwilligersvergoeding in 2019 omhoog

Correctie btw-aangifte moet digitaal vanaf 2018

Hypotheekmogelijkheid wordt verruimd voor tweeverdieners

Zelfstandige en bevallen tussen 2005 en 2008? Compensatie!

Special Eindejaarstips 2017

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht

Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling

Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

Dga plukt zure vruchten regeerakkoord

Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal

Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen?

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018

Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding

Special Regeerakkoord 2017

1. Sterke wijziging belastingtarieven

2. Eigen woning

3. Ondernemers

4. Werkgever

5. Ondernemerschap – zelfstandige

6. Pensioen

7. Energiebelasting

8. Overige maatregelen

Geen discriminatie in bijtellingsverschil auto van de zaak

Samen een bedrijf. Beiden recht op zelfstandigenaftrek?

Belastingplichtige verantwoordelijk voor correcte vooraf ingevulde aangifte

Pensioen-bv moet aangifte loonheffingen doen bij afkoop dga-pensioen

Gratis inzage in Handelsregister KvK

Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

Checklist voor het werken met uitzendkrachten

Werkgever is verantwoordelijk voor het registreren van gewerkte uren

Oudedagsverplichting dga jaarlijks oprenten met marktrente

Verruiming termijn aangifte ziekte en herstel eigenrisicodragers

Vier fiscale wensen van het nieuwe kabinet?!

In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

WBSO-vereenvoudiging voor werkgevers op komst

Advieswijzer Vakantiewoning & fiscus 2017

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers

Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?

Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen?

Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw

Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend

Einde btw-landbouwregeling in zicht

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

Special Miljoenennota

Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen

Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

Nep brief van Eurropean Business Number (EBN)!

Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2017

Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen?

Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?

Nationaal Jeugd Orkest gesteund door nieuw sponsorcollectief!

Nieuw klantportaal “Online Samenwerken” voor aangiftes

Prijzen exclusief btw aan particulier verboden

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren

Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’

Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?

Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!

Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?

Leeftijd no-riskpolis verlaagd naar 56 jaar

Maximale betaaltermijn van 60 dagen voor mkb en zelfstandigen

‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend

Mogelijkheid aftrek scholingsuitgaven blijft voorlopig gehandhaafd

Biedt u uw kinderen vakantiewerk op uw bedrijf?

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2017

Einde restschuldregeling eigen woning in zicht

Percentage energie-investeringsaftrek verder omlaag

Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019

Zeven belangrijke wijzigingen en tips vóór en pér 1 juli 2017

Afkopen pensioen gevolgen voor BOR

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Btw-teruggave bij aankoop vakantiewoning

ANBI? Publiceer vóór 1 juli de jaarcijfers!

Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u?

Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje?

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli

Partner moet instemmen bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Kosten in mindering op transitievergoeding

Aftrek hypotheekrente geen keuze, maar verplichting

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Personele kosten remmen winstontwikkeling mkb, omzet groeit

Trouwplannen na 1 januari 2018?

Zonder instemming geen afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017 in minimumjeugdloon

De Wet DBA opnieuw opgeschort

Bezwaarschriften btw-heffing privégebruik auto van de zaak ongegrond verklaard

Digitale calculator om tegemoetkoming werknemer te berekenen

AOW niet omlaag bij samenwonen zoon of dochter

Wat als u (een deel van) een onderneming wordt geschonken?

Zet uw bedrijfsmiddel op de Energie- en Milieulijst

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto

Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Special Ontslagrecht 2017

Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

 

Twitter Facebook


sitemap