Jaarrekening & Samenstellings verklaring


Aan de hand van de door ons samengestelde jaarrekening krijgt u inzicht in de resultaten, bezittingen, schulden en het vermogen van uw onderneming. Het creëren van dit inzicht is één van de belangrijkste elementen voor een betrouwbare financiële verantwoording waarop u uw ondernemersbeslissingen kunt nemen.


Daarnaast is betrouwbare informatie over de financiële status van uw onderneming ook belangrijk voor eventuele aandeelhouders, toezichthouders, investeerders, crediteuren en de Belastingdienst. Op basis van de jaarrekening kunnen deze partijen de juiste financiële beslissingen nemen voor en over uw onderneming. Uw jaarrekening bestaat uit diverse onderdelen zoals de balans-, de winst- en verliesrekening en uw fiscale positie.  Uw specialist bij Boon bespreekt samen met u de jaarrekening en hierbij krijgt u advies over de inrichting van uw administratie en bieden wij u mogelijke suggesties ter verbetering van uw grip op de bedrijfsprocessen. Uiteindelijk geven we bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring af.

  •  *