Fiscaal


Belastingadvies is onontbeerlijk om te zorgen dat uw onderneming slaagt. U wilt als ondernemer bijvoorbeeld niet te veel belasting betalen maar wel voldoen aan de fiscale regelgeving en eventuele risico’s tijdig in zicht hebben. De fiscalisten van Boon werken zorgvuldig en binnen de kaders van de fiscale wetgeving. Tevens zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zij weten wat de nieuwste wet- en regelgeving is en weten deze toe te passen op uw onderneming. Ze hebben fiscale consequenties helder voor ogen en denken met u mee bij het maken van keuzes die betrekking hebben op fiscale vraagstukken.


Wat biedt Boon op het gebied van fiscaliteit?

 Alle fiscale aangiften
 Fiscale adviezen
 Successieplanning
 Fiscale due diligence


Inkomstenbelasting/loonbelasting
Winst uit een eenmanszaak, loon als DGA uit uw besloten vennootschap, een eigen woning kopen of verkopen, de inkomstenbelasting is in elke situatie weer anders. Boon heeft als doel om uw persoonlijke fiscale positie te optimaliseren. Daarbij verzorgen wij ook voor u de aangiften inkomstenbelasting en loonbelasting.

Vennootschapsbelasting
Of het nu gaat om de innovatiebox, de deelnemingsvrijstelling, het aangaan of verbreken van een fiscale eenheid, het opzetten van bedrijfsstructuren met behulp van fusie- en splitsingsfaciliteiten,
ons team belastingadviseurs houdt de relevante regelgeving scherp in de gaten. Tevens verzorgen wij voor u de aangiften vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Wij zien de belastingaangifte niet als het sluitstuk van het afgelopen belastingjaar. Onze ervaring leert, dat zelfs bij het opstellen van de aangifte nog fiscale voordelen te behalen zijn.

Omzetbelasting
Wij vertalen de complexiteit van (inter)nationale btw-regelgeving naar uw situatie. Wij beoordelen de BTW-technische aspecten van uw bedrijf, voeren eventueel een btw-scan uit en verzorgen uw btw-aangifte.


Pensioenen
Onze kijk op pensioenen stelt ons in staat om ieder pensioen op de juiste wijze vorm te geven. Of u nu kleine zelfstandige of DGA bent, u kunt later onbezorgd genieten.

Tevens verzorgen wij voor u de aangiften schenk- en erfbelasting.


Horizontaal toezicht

Boon heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht. Op grond van goede afspraken met de Belastingdienst ervaren onze klanten die aangemeld zijn onder horizontaal toezicht een aantal voordelen. We hebben één vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, we krijgen sneller zekerheid over aangiften/aanslagen en er is sprake van een aangepast toezicht bij belastingcontroles en vragenbrieven.


Meer weten over waarmee wij u kunnen ondersteunen? Neem contact met ons op!

  •  *