Dossier coronavirus

Kunnen wij u helpen?
Uw onderneming staat misschien wel onder grote druk door alle ontwikkelingen rondom het coranavirus en het kabinet heeft maatregelen genomen die wellicht gevolgen hebben voor uw organisatie. Graag staan wij u bij in deze bijzondere tijd om u te adviseren, ontzorgen maar ook om u te kunnen helpen bij het draaiende houden van uw bedrijf. Heeft u vragen dan staat Boon voor u klaar! Neem contact op met uw relatiebeheerder of bereik ons via het algemene telefoonnummer 055 – 549 8500. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Zie kvk.nl.

Hieronder hebben wij alvast de belangrijkste informatie op een rijtje gezet.

Let op!
Het kabinet heeft afgelopen vrijdag – 27 maart – verdere invulling gegeven aan de tijdelijke bijstand voor zzp’ers (de zogeheten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, Tozo). Verder is ook meer bekend geworden over de uitwerking van het Noodloket (TOGS), waarbij ondernemers in getroffen sectoren (op basis van een vastgestelde lijst met SBI-codes) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 kunnen krijgen. Op zaterdagavond 28 maart werd deze regeling verruimd met een aantal sectoren in de non-food.


Aanvraagloket voor NOW is open
Het aanvraagloket voor de NOW (tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten) is open. De regeling is er voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. U kunt de regeling aanvragen tot en met 31 mei 2020.


Aanvragen NOW: welk loon telt mee?
De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?


Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen
Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was.


Online bijzonder uitstel van betaling aanvragen
Het is mogelijk bijzonder uitstel van betaling met een online formulier aan te vragen. Dit meldt de Belastingdienst. Ook is het mogelijk om automatisch in 1 keer uitstel voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen aan te vragen. Of het ook kan voor andere belastingaanslagen, is nu nog niet bekend.


WW-premiedifferentiatie 
Sinds 1 januari betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Ook moet de hoge WW-premie worden betaald voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.


Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart
Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket.


Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?
Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?


Coulance bij betalen pensioenpremie
Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies.


Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’ers
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de dga, die door de coronacrisis geen of maar heel weinig inkomen hebben.


Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!
Bent u als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door het coronavirus, dan heeft u wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).


Verdere versoepeling uitstel betalen van belasting
Veel bedrijven zien hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Is dit bij u het geval, dan kunt u bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling. Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Uitstel was al mogelijk, maar moest tot nog toe begeleid gaan van een accountantsverklaring. Hieruit moest duidelijk worden dat het uitstel verband hield met het coronavirus.


Verlaging invorderings- en belastingrente 
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.


Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering 
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO).


Verruiming kredieten Qredits
Sinds enkele jaren biedt Qredits het mkb-krediet aan. Dit is een zakelijke lening aan startende en bestaande ondernemers in het mkb van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000. Deze lening is er speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen.


Pas uw voorlopige aanslag aan! 
Ondernemers, onder wie ook zzp’ers, hebben in januari hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen. De winst is hierbij geschat, op basis van ervaringscijfers uit het verleden. Valt uw winst dit jaar door het coronavirus of vanwege andere oorzaken lager uit, dan kunt u uw voorlopige aanslag aanpassen.


Verruiming borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank.


Banken geven mkb half jaar uitstel van aflossing
Mkb-ondernemingen, met een financiering tot € 2,5 miljoen, kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Voorwaarde voor uitstel is wel dat de onderneming in de kern gezond is.


Kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen? 
Nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij vakantie wenst op te nemen. U als werkgever dient binnen 14 dagen op een schriftelijk verzoek van de werknemer om in een bepaalde periode vakantie op te nemen, te reageren. Laat u dit na, dan wordt de vakantie geacht te zijn toegekend conform de wens van de werknemer.


Recht op kortdurend zorgverlof?
Stel, iemand uit de sociale omgeving van uw werknemer blijkt besmet te zijn met het coronavirus, waardoor uw werknemer thuis moet blijven. In die situatie kan de werknemer aanspraak maken op kortdurend zorgverlof.


Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen?
Over een aantal maanden moet het vakantiegeld worden uitbetaald. Mag u dit opschorten om u zo wat financiële armslag te geven?


Regeling borgstellingskrediet landbouw verruimd
Vanwege de uitbraak van het coronavirus is de regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) verruimd. Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die door deze crisis getroffen worden, kunnen hierdoor gefinancierd blijven.


Gemeentes en waterschappen
Ook diverse gemeentes nemen maatregelen voor burgers en ondernemers die door het coronavirus in financiële moeilijkheden komen. Het betreft onder andere de gemeentes Almere, Zutphen, Oisterwijk, Goirle, Harderwijk, Gorinchem, Wierden, Schagen en Noordwijk.


Vignet voor grensarbeiders in vitale sectoren
Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart 2020 een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet moet voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.


Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp’er
Zzp’ers die in Nederland werken maar in het buitenland wonen, grijpen naast de inkomensondersteuning voor zzp’ers vanwege het coronavirus. Dit meldt dagblad De Gelderlander. Nederland kent volgens de Kamer van Koophandel anno 2020 zo’n 2,5 miljoen zzp’er


Noodpakket voor ondernemers en werknemers in Caribisch Nederland
Het kabinet heeft besloten om voor werknemers en bedrijven op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, vanwege het coronavirus, uitzonderlijke economische maatregelen te nemen.


Geen fiscale gevolgen voor pensioen van zorgmedewerkers
Gepensioneerde zorgmedewerkers die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, kunnen nu in verband met de uitbraak van het coronavirus opnieuw aan het werk gaan zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt.


Exportkredietverzekering verruimd
In de strijd tegen de coronacrisis heeft de overheid een verruiming van de exportkredietverzekering bekendgemaakt. Dit om met name exporteurs tegemoet te komen bij de problemen die ze vanwege het coronavirus ondervinden.


Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen?

Er kan wat onduidelijkheid bestaan als een werknemer niet op het werk verschijnt door het coronavirus, terwijl dat wel wordt verlangd. Moet u bijvoorbeeld het loon doorbetalen van een werknemer die uit angst voor coronabesmetting niet op het werk komt? Hoe moet u hiermee omgaan?


Let op!
Wij willen voldoen aan de wens om actueel te zijn. Maar terwijl we aan het schrijven zijn, komen er vanuit de Rijksoverheid telkens nieuwe aanvullingen op of verbeteringen van (nieuwe) regelingen. Bovenstaand overzicht is geschreven met de kennis tot en met zondagavond 29 maart. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zoals de uitwerking van de NOW, zullen we deze nieuwsbrief updaten. Bron informatie: SRA. 

  •  *