Beroeps​organisaties

Boon is lid van diverse netwerken, beroepsorganisaties en partners in de accountancy. Boon is een professionele organisatie die zich heeft aangesloten bij de meest vooraanstaande netwerken. Samen met deze partners zorgt Boon ervoor nog meer kwaliteit te kunnen leveren en kennis volledig up to date te houden.


Russel Bedford International
Russell Bedford is een (inter)nationale groep van onafhankelijke auditoren, fiscaal adviesbureaus en business consultants.  Deze groep van accountants is opgericht om nationale en internationale organisaties overal in Nederland bij te staan bij het voldoen aan de voorschriften op het gebied van accountancy, audit, fiscaal en financieel advies. Alle bij ons aangesloten bedrijven behoren tot de belangrijkste onafhankelijke accountantskantoren uit hun stad of regio van herkomst, en bezitten zodoende over de lokale kennis en de nationale en internationale connecties die een kantoor nodig heeft voor het verwezenlijken van zakelijke doelen.


Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA)
Boon is SRA gecertificeerd. Voor een lidmaatschap komen in aanmerking accountantskantoren, die uitsluitend of nagenoeg werkzaamheden verrichten in het MKB-segment in Nederland. Deze kantoren moeten beschikken over één of meerdere accountants met certificeringsbevoegdheid. Door middel van collegiale toetsing (review) wordt vastgesteld of het te toetsen kantoor voldoet aan de kwaliteitseisen van SRA en hiermee een SRA gecertificeerd kantoor wordt. Het betreft het gehele functioneren van de organisatie op alle gebieden waarop diensten worden aangeboden. Dus zowel accountancy- als fiscale- en advieswerkzaamheden. Daarnaast wordt gekeken naar het gebruik van ICT.


AFM-vergunning
Boon beschikt over de vergunning van de AFM om wettelijke controles uit te voeren. Hierdoor bent u verzekerd van een controle van uw jaarrekening die voldoet aan de hoogste eisen van kwaliteit van controle-informatie en oordeelsvorming. Sinds 1 oktober 2006 geldt de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) die bepaalt dat het in Nederland verboden is wettelijke controles te verrichten zonder daartoe van de AFM een vergunning te hebben gekregen. De vergunning houdt in dat ons kantoor wordt onderworpen aan het doorlopend toezicht op de naleving van de normen van de Wta. De AFM beoordeelt bij het toezien op de naleving van de normen uit de Wta niet alleen de kwaliteitsbeheersingssystemen van accountantsorganisaties maar toetst tevens de werking van deze systemen. In dit kader worden controledossiers gelicht en aan nadere inspectie onderworpen. Deze inspectie omvat in het bijzonder de kwaliteit van de (vastlegging van de) controle-informatie alsmede het oordeelsvormingsproces en/of de bevindingen uit de controle de strekking van de controleverklaring onderbouwen.


Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
De (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA is een fusieorganisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen.


Register Belastingadviseurs (RB)
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsorganisatie van belastingadviseurs in het MKB-segment,die er voor zorgdraagt haar missie en haar positie als de belangenbehartiger voor belastingadviseurs elke dag weer waar te maken. Het RB is ontstaan door een fusie van het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB).


 

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV)
In het zakelijke verkeer speelt de waarde van een onderneming een grote rol. Waardebepaling is bij uitstek het werkterrein van de Register Valuators, specialisten in bedrijfswaardering.

  •  *