MVO

Boon kent naast sportsponsoring ook sponsoring op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn ons bewust van onze positie in de maatschappij en vinden het belangrijk een actieve bijdrage te leveren hieraan, niet alleen gedreven vanuit een economisch belang. Zo begeleiden wij startende ondernemers, steunen we ondernemingen met een maatschappelijk breed belang en werken wij samen met diverse Apeldoornse stichtingen. Daarnaast vertaalt dit zich ook in het aanbod van diverse stagemogelijkheden binnen Boon, het ondersteunen van hogescholen en studentenverenigingen. Daarnaast nemen wij regelmatig deel aan speciale programma’s waar de scholen verbonden worden aan het werkveld en wij studenten kunnen laten kennismaken met een Accountantskantoor.


Kidscollege Apeldoorn
Kids College Apeldoorn (KCA) is een weekendschool voor leergierige kinderen, die op zondagmiddag een boeiende wereld in willen duiken. Een wereld, waar ze als gevolg van hun thuissituatie niet gauw mee in aanraking komen. Op 24 zondagmiddagen per jaar kunnen zij deze, samen met Apeldoornse professionals, samen ontdekken. De leerlingen maken kennis met interessante mensen uit het bedrijfsleven en gaan met hen aan het werk. Zo leren de kinderen hun talenten ontdekken, krijgen zij een bredere kijk op hun mogelijkheden en ontwikkelen meer zelfvertrouwen. Dit alles met als doel hen te ondersteunen en motiveren in hun keuze voor een vervolgopleiding. Per thema staan een twee- of drietal beroepen centraal. Allen vertellen over hun beroep en nemen de kinderen mee voor een rondleiding over de werkvloer of gaan samen met hen aan de slag. De leerlingen krijgen op deze manier de kans om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Boon ondersteunt deze organisatie sinds enkele jaren en draagt graag bij aan de ontwikkeling van deze kinderen.


Stadsakkers Apeldoorn
Boon heeft zich sinds enkele jaren verbonden aan dit prachtige initiatief. In het voorjaar van 2013 startte de Stichting StadsAkkers op een stuk grond van ongeveer twee voetbalvelden groot, bij een boerderijtje in Zuidbroek met bijbehorende boomgaard. Het idee: een onderneming die geen winst maakt als het om geld gaat, maar wel winst oplevert voor vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen die gebruik maken van een zorginstelling. Daarnaast leveren zij gratis groente en fruit aan voedselbanken. Om de kosten te dekken verkopen ze ook groenten aan restaurants en inwoners van Apeldoorn en omstreken. De initiatiefnemers willen vanuit hun verschillende achtergronden en netwerken creatieve verbindingen maken tussen mensen die wat voor elkaar willen betekenen. Van hulpverlening tot bankwereld en van politiek tot bedrijfsleven.


Bestuurdersacademie – Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn
Boon heeft zich als partner verbonden aan de Bestuurdersacademie, een initiatief van het Verenigingsburo en VSA Sportraad Apeldoorn. Gerrit Veeneman is hierbij vanuit Boon betrokken als bestuurslid. Voor (potentiële) kaderleden en talentrijke jongere leden van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Apeldoorn heeft de bestuurdersacademie een trainings-, cursus- en intervisieprogramma.

Het aanbod bestaat uit trainingen voor:
– voorzitter
– secretaris
– penningmeester
– dynamisch besturen anno 2018 (verjongend en vernieuwend)
– vrijwilligersbeleid voor een vereniging
– PR & communicatie
– beheer & exploitatie van verenigingsgebouwen
– sponsoring

Met behulp van praktijkdeskundigen uit het verenigingsleven, werkprofessionals en maatschappelijk betrokken ondernemingen worden deze cursussen, intervisie en trainingen gratis samengesteld en uitgevoerd. Namens Boon geven Rianne de Wilde – Stokhof en Nina Wolfswinkel de training ‘penningmeester’.

Meer informatie over de Bestuurdersacademie vindt u op www.bestuurdersacademie-apeldoorn.nl


Stichting Timbo Afrika

Stichting Timbo Afrika is opgericht in 2009 en ondersteunt projecten ter bescherming van het wildlife in Afrika, waar mogelijk in combinatie met het stimuleren en ondersteunen van jongeren bij het opbouwen van hun carrière in natuurparken in Afrika. De stichting is voornamelijk actief in Botswana en Zuid-Afrika, maar werft daarnaast ook fondsen voor de rechtstreekse ondersteuning van het onderzoek naar kanker in Nederland.


De TJOMMIE Foundation
Boon is sponsor van TJOMMIE. ‘Tjommie’ betekent ‘vriend’ in het Zuid-Afrikaans. In het township Elandsdoorn kunnen ze een goede vriend wel gebruiken. In dit township op het platteland van Zuid-Afrika ontbreken de meest basale voorzieningen zoals schoon drinkwater, medische zorg, werkgelegenheid en scholing. De armoede is groot en mogelijkheden om iets op te bouwen zijn er niet. Eén op de vijf mensen is besmet met HIV.

Ontwikkelingsorganisatie Ndlovu van Hugo en Liesje Tempelman brengt hier verandering in. Ndlovu bundelt medische, sociale en economische projecten en deze bundeling maakt een krachtige, duurzame ontwikkeling mogelijk.

De TJOMMIE Foundation draagt graag haar steentje bij aan deze ontwikkeling. .


 

Young Africa
Boon heeft zijn naam verbonden aan Young Africa International, een organisatie die zich al 19 jaar bezig houdt met het creëren van kansen voor Afrikaanse jongeren, door hen een beroepsopleiding te geven. Afrika is een continent met potentie. Young Africa gaat uit van de potentie die het continent te bieden heeft, door gebruik te maken van de kansen die er liggen om de problemen die er spelen, te verminderen. Zo gelooft Young Africa in de veranderende kracht van jongeren. Investeer in hen en zij kunnen de Ambassadeurs van Verandering worden in hun eigen gemeenschap.

  •  *