Wie is Boon?

 

Boon Accountants Belastingadviseurs is gevestigd in Apeldoorn. U vindt ons hier in een prachtig onlangs verbouwd kantoor (2018) vlakbij het centrum. Vanzelfsprekend verrichten wij de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden maar ook op aangrenzende terreinen adviseren we u graag. Denkt u bijvoorbeeld aan bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging, personeelsreorganisaties, advisering, fiscale en financiële planning. Ons team van specialisten staat voor u klaar!


Ondernemen is uw kracht, daar liggen uw kwaliteiten. Toch gebeurt het vast regelmatig dat u te weinig aan ondernemen toekomt. Tal van bijzaken eisen dan uw aandacht op. We noemen bijvoorbeeld; administratie, personeel, fiscale regelingen, de ontwikkelingen op het gebied van IT, marketing en organisatie. Dit zijn weliswaar belangrijke bijzaken, maar dit zijn niet uw kernactiviteiten. Boon onderkent die problematiek, sterker nog: wij hebben al die ‘bijzaken’ tot onze beste kernactiviteit gemaakt. Voortdurend zoeken wij naar oplossingen zodat wij samen uw zaken nog beter en efficiënter kunnen regelen!


Boon is actief binnen de volgende gebieden:

 Accountancy (Audit & Assurance, Jaarrekening & Samenstellingsverklaringen, Administratie & Ondersteuning)
 Fiscaal
 Salarisadministratie
 Advies
 Fusies en Overnames


Gekwalificeerd personeel
Wij beschikken in ruime mate over gekwalificeerd personeel: registeraccountants, accountants- en administratieconsulenten met certificerende bevoegdheid, fiscaal economen en juristen en register belastingadviseurs. Onze medewerkers bijten zich graag vast in elk vraagstuk. Ze zijn kritisch op zichzelf en pas tevreden als u daadwerkelijk de vruchten plukt van hun inspanningen. En; hebben wij de benodigde expertise niet zelf in huis, dan huren we die eenvoudig in. Hiervoor beschikken we over een uitgebreid kennisnetwerk.


Internationaal netwerk
Boon is lid van Russel Bedford International (RBI), een netwerk van onafhankelijke dienstverleners. In dit wereldwijde netwerk werken accountants, fiscalisten en corporate finance adviseurs uit meer dan 100 landen met elkaar samen. Daarmee zijn binnen RBI alle belangrijke economische regio’s van de wereld vertegenwoordigd. RBI werd zelf in 2019 bekroond tot ‘Network of the Year’ tijdens het wereldwijde ‘International Accounting Bulletin’.

Verder verkrijgt Boon vanuit het RBI-netwerk veel informatie over relevante best practices en businesstrends wereldwijd. We kunnen door deelname aan dit netwerk u vooruit helpen bij het (inter)nationaal zaken doen.

  •  *