1. Tarief vennootschapsbelasting (Vpb) daalt minder
Het hoge Vpb-tarief daalt volgend jaar minder of niet. Het eerdere plan om het tarief volgend jaar te verlagen naar 22,55% en het jaar erna naar 20,5% gaat in ieder geval niet door. Het lage tarief daalt volgend jaar wel van 19% naar 16,5%.

2. Stijging en daling tarief box 1
Het tarief van de eerste schijf van box 1 stijgt van 36,65% naar 37,05%. Het tarief van schijf 2 en 3 daalt van 38,1% naar 37,8%. Het toptarief van schijf 4 daalt van 51,75% naar 50,5%.

3. Verbetering koopkracht middeninkomens
De koopkracht van met name de middeninkomens wordt verbeterd, waarschijnlijk via een verhoging van de heffingskortingen. Om dit mede te financieren, wordt onder meer de zelfstandigenaftrek verlaagd,  waarschijnlijk met een bedrag van € 228 naar € 7.052. Deze aftrek wordt de komende tien jaar verder afgebouwd tot uiteindelijk € 5.000.

4. Aftrekposten verrekenbaar tegen maximaal 46%
De aftrek van hypotheekrente daalt in 2020 verder naar maximaal 46%. Dit geldt ook voor vrijwel alle andere aftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek, zorgkosten en giften. In 2023 zijn deze aftrekposten nog maar verrekenbaar tegen maximaal 37,05%.

5. Bijtelling elektrische auto omhoog
De bijtelling voor de elektrische auto stijgt naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde, over het meerdere bedraagt de bijtelling volgend jaar 22%. De jaren erna wordt de bijtelling zelfs nog hoger.

6. Stijging tarief box 2
Het tarief van box 2 stijgt in 2020 van 25% naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Dit tarief geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals uitgekeerd dividend.

7. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling
De vrije ruimte van de werkkostenregeling stijgt van 1,2% naar 1,7% van de loonsom voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Dit betekent dus een verhoging van de vrije ruimte van maximaal € 2.000.

8. Stijging tarief innovatiebox
Innovatieve activiteiten worden momenteel, onder voorwaarden, belast tegen 7%. Dit tarief stijgt volgend jaar naar 9%.

9. Leasefiets forfaitair belast
Werkgevers die hun personeel een fiets ter beschikking stellen voor woon-werkverkeer, hoeven hiervoor slechts een bijtelling van 7% van de adviesprijs op het loon in rekening te brengen. Hetzelfde geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting.

10. Daling eigenwoningforfait
De fiscale bijtelling voor de eigen woning daalt voor de meeste woningen volgend jaar van 0,65% naar 0,6%. Door de waardestijging van woningen zal dit echter voor de meeste woningen per saldo geen lagere bijtelling in box 1 opleveren.

Let op! Een aantal voorstellen moet nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer, is een en ander definitief.

Bron: SRA- Publicatiedatum: 11-09-2019

Terug naar overzicht