Privacy statement

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Boon Accountants Belastingadviseurs behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is van toepassing op Boon Accountants Belastingadviseurs en op elk van de aan Boon verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website of onze e-mail nieuwsbrief verzameld wordt of deze informatie beheren.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers zich bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Boon Accountants Belastingadviseurs worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem en kunnen worden gebruikt om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Boon Accountants Belastingadviseurs.

Gebruik en opslag van gegevens

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u kunt zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

De verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden om onze dienstverlening te verbeteren. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk zijn, zal Boon Accountants Belastingadviseurs hier nadrukkelijk eerst uw (schriftelijke) toestemming voor vragen.

Cookies

Boon Accountants Belastingadviseurs maakt alleen gebruik van Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit een Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u heeft bekeken.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans echter groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u Boon Accountants Belastingadviseurs op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook vragen stellen over ons privacy statement, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke informatie meer van Boon Accountants Belastingadviseurs wenst te ontvangen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Boon Accountants Belastingadviseurs zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Boon Accountants Belastingadviseurs B.V.
Postbus 175
7300 AD Apeldoorn
boon@boon.nl

  •  *