Lastenverlichting
Het kabinet is van plan € 3 miljard uit te trekken voor lastenverlichting voor de burgers, met name voor middeninkomens.

Zelfstandigenaftrek omlaag
Volgens de berichten zou de zelfstandigenaftrek in tien jaar tijd worden verlaagd van € 7.280 naar € 5.000, ofwel ruim 30% minder. Bij een belastingtarief van 49,5% kost dit een zelfstandige dus ruim € 1.100 netto per jaar.

Vennootschapsbelasting minder omlaag
Ook bedrijven gaan fors meebetalen aan de lastenverlichting. Zo betalen bv’s vanaf een winst van € 200.000 nu 25% belasting. Aangekondigd was dat dit tarief volgend jaar zou dalen naar 22,55% en in 2022 naar 20,5%. In de nieuwe plannen blijft het tarief volgend jaar gelijk en daalt het in 2022 slechts naar 21,7%.

Presentatie op Prinsjesdag
De plannen worden officieel op Prinsjesdag gepresenteerd. Daarna moeten ze nog door het parlement worden aangenomen. Ze zijn dus nog niet definitief.

Bron: SRA- Publicatiedatum: 27-08-2019

Foto: Ministerie van Financiën / Richard van Elferen

Terug naar overzicht